Công ty Ocean Glass Public sản xuất sản phẩm thủy tinh tiêu chuẩn quốc tế kể từ khi mới khởi đầu. Với sự tin tưởng lớn lao vào sản phẩm, công ty đã hoàn thành một nhà máy sản xuất thủy tinh trên khuôn đất rộng 84 mẫu ở vùng Công Nghiệp Bangpoo. Các hoạt động sản xuất được bắt đầu vào tháng 10 năm 1982.

Ocean Glass’ sản phẩm chất lượng cao đã được chứng minh là thương hiệu phổ biến nhất của khách hàng trong nước và khách hàng quốc tế, công ty đã nhanh chóng đặt ra những kế hoạch đầu tư xa hơn.

Hãy lựa chọn thủy tinh Ocean làm món quà cho đối tác hay khách hàng sẽ nâng cao tầm thương hiệu của bạn và tạo nên giá trị sử dụng an toàn thực phẩm cho người dùng, giúp luôn gợi nhớ thương hiệu logo bạn trong tâm lý khách hàng.

Nhà sản xuất:
Chọn nhà sản xuất
Results 1 - 16 of 57
Page 1 of 4

Ly Thủy Tinh Ocean

Page 1 of 4